Skontaktuj się z nami

(22) 425-96-54

Reduta Business Center, Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa

optimo@optimopolska.com

Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy KRS 0000274265
Kapitał zakładowy 50.000,- PLN
NIP: 5222837445, REGON: 140869761