OPTIMO Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa
tel.: (022) 425 96 54
fax: (022) 425 96 55

e-mail:optimo@optimopolska.com

Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000274265
Kapitał zakładowy 50.000,- PLN
NIP: 5222837445, REGON: 140869761